η φιλοσοφια μασ

Ξεπερνώντας τους παραδοσιακούς περιορισμούς στην κατασκευή

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους δόμησης και κορυφαίο διεθνές λογισμικό παρέχουμε στους πελάτες μας οικονομία, ποιότητα κατασκευής, σύντομους χρόνους αποπεράτωσης και αυστηρή πρόβλεψη κόστους.

Οι υπηρεσίες μας

s1
01.

Κατοικία

Σύγχρονη κατοικία.
Προσθήκη σε υφιστάμενο κτίριο.

s3
03.

Βιομηχανικά κτίρια

Βιομηχανικά κτίρια.
Βιομηχανικές κατασκευές.

s2
02.

Σύνθετα έργα

Σύγχρονα επαγγελματικά κτίρια.
Σύμμικτες κατασκευές.

s5
04.

Φωτοβολταϊκά

Μελέτη & πιστοποίησηση συστημάτων
στήριξης φωτοβολταικών.

s1
01.

Κατοικία

Σύγχρονη κατοικία.
Προσθήκη σε υφιστάμενο κτίριο.

s2
02.

Σύνθετα έργα

Σύγχρονα επαγγελματικά κτίρια.
Σύμμικτες κατασκευές.

s3
03.

Βιομηχανικά κτίρια

Βιομηχανικά κτίρια.
Βιομηχανικές κατασκευές.

s5
05.

Φωτοβολταϊκά

Μελέτη & πιστοποίησηση συστημάτων
στήριξης φωτοβολταικών.

οι στόχοι μασ

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη & αξιόπιστη τεχνική λύση

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας και αναζητούμε διαρκώς νέες μεθόδους και τεχνικά άρτιες λύσεις. Σκοπός μας η βελτιστοποίηση του κόστους, μέσα από τον αυστηρό προσδιορισμό του μπάτζετ και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο διεθνές λογισμικό για την υποστήριξη κάθε μελετητικού έργου

που επενδύουν σε σύγχρονα σύμμικτα κτίρια.

που χρειάζονται νέα βιομηχανικά κτίρια ή βιομηχανικές κατασκευές.

που ενδιαφέρονται για νέα κατοικία ή ανακατασκευή και προσθήκη.

που αναζητούν υποστήριξη στα στατικά.

που αναπτύσσουν συστήματα φωτοβολταϊκών.

που ζητούν συμβατικές και ειδικές στατικές μελέτες.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο διεθνές λογισμικό για την υποστήριξη κάθε μελετητικού έργου

που επενδύουν σε σύγχρονα σύμμικτα κτίρια.

που χρειάζονται νέα βιομηχανικά κτίρια ή βιομηχανικές κατασκευές.

που ενδιαφέρονται για νέα κατοικία ή ανακατασκευή και προσθήκη.

που αναζητούν υποστήριξη στα στατικά.

που αναπτύσσουν συστήματα φωτοβολταϊκών.

που ζητούν συμβατικές και ειδικές στατικές μελέτες.